Trãi nghiệm tuyệt vời ở Kamakura với những chú cú tôi không bao giờ quên
Neko Cafe Aikyatto tại Sendai hỗ trợ hiệu cafe mèo thứ hai ở thành phố Fukushima bên trong siêu thị MAX Fukushima.