Gần trạm Takasaki là Daruma No Furusato Daimonya, một xưởng nhỏ chuyên làm búp bê Daruma thủ công.
Một khi nổi lên khỏi dòng nước suối nước nóng, bề mặt phiến đá đã hoàn toàn bị rửa trôi đi trừ chỗ được che phủ bởi màu vẽ, để bức tranh của bạn trở thành một hình chạm nổi lên.