Tôi đã kết thúc một ngày của Tanabata bằng cách đến Enoshima, chẳng thất vọng.
Lễ hội sôi động nhất ở Fukuoka: Đường phố đông đúc vào 5h sáng, trai tráng chạy trên đường
Ngôi đền tổ chức Yamakasa, một trong những lễ hội lớn nhất ở Kyshu, trở nên sống động vào thasg 7, đặc biệt truớc một lễ hội hoành tráng.
Nghệ thuật biểu diễn truyền thống được thưởng thức tại lễ hội thường niên từ thế kỷ thứ 12.
Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng năm, một cuộc triển lãm tổng quát về các lễ hội truyền thồng Ehime được tổ chức tại ngôi đền Ehime. Nó đặc trưng cho Ushinori và các ngôi đền chiến đấu.