Mọi việc cực nhọc với lễ hội mùa thu Takayama, từ phục trang đến âm nhạc, bối cảnh, dựng cảnh. Hãy dùng tai nghe và trải nghiệm chi tiết cảnh quan và âm nhạc.
Tôi đã kết thúc một ngày của Tanabata bằng cách đến Enoshima, chẳng thất vọng.
Ngôi đền tổ chức Yamakasa, một trong những lễ hội lớn nhất ở Kyshu, trở nên sống động vào thasg 7, đặc biệt truớc một lễ hội hoành tráng.
Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng năm, một cuộc triển lãm tổng quát về các lễ hội truyền thồng Ehime được tổ chức tại ngôi đền Ehime. Nó đặc trưng cho Ushinori và các ngôi đền chiến đấu.