Hoạt động

Tìm thấy 26 kết quả
Vượt thác Wari Biki Sawa 8

Vượt thác Wari Biki Sawa

Nguyen Ngoc Diep

Lần đầu thoáng nhìn qua những con thác nước ở Wari Biki Sawa là khi tôi đang trèo lên đỉnh của ngọn núi Makihata, và mất 2 thá..

Niigata