category image

Hoạt động

Tìm thấy 26 kết quả
Thuyền buồm Sabani ở Okinawa 15

Thuyền buồm Sabani ở Okinawa

Neal Dang

Thuyền Sabani ở Okinawa là loại thuyền gỗ truyền thống mà hầu hết những người nói tiếng Anh gọi là thuyền rồng. Chúng có thể đ..

Okinawa