Thử Nghiệm Kyoto Năm 2017

Thử nghiệm Kyoto: Lễ hội trình diễn nghệ thuật quốc tế Kyoto đã diễn ra mùa thu hằng năm tại Kyoto, Nhật Bản từ năm 2010. Lễ hội sẽ đem lại những tiết đầu hàng đẩu của những rạp hát và điệu nhảy khắp nơi trên thế giới.