Tour đi bộ Tokaido ở Shinagawa

Được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 năm nay, tour đi bộ miễn phí Tokaido sẽ đưa bạn đi qua một phần của con đường lịch sử được xây dựng bởi Tokugawa Ieyasu cách đây gần 400 năm. Trong sự kiện, mọi người sẽ đi theo một tuyến đường đặc biệt từ cây cầu trên sông Hama đến Shinagawa-shuku Koryukan.