Tìm thấy 1 kết quả
Các thanh kiếm Nhật Bản của Gokaden

Các thanh kiếm Nhật Bản của Gokaden

Oct 13th - Dec 24th

Bảo tàng Kiếm Nhật Bản ở Ryogoku, Tokyo, sẽ trưng bày các sản phẩm từ Gokaden, năm vùng làm kiếm nổi tiếng nhất Nhật Bản. Triể..

Tokyo, Japanese Sword Museum.. ¥1,000

Lịch sự kiện