category image
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội hoa cẩm tú cầu Bunkyo Ajisai

Lễ hội hoa cẩm tú cầu Bunkyo Ajisai

Đầu - Giữa Tháng 6

Phường Bunkyo ở trung tâm Tokyo là nơi tổ chức năm lễ hội hoa mỗi năm, bắt đầu với hoa mơ vào tháng 2, tiếp đó là hoa anh đào ..

Tokyo Miễn phí

Lịch sự kiện