category image
Tìm thấy 1 kết quả
Bức tường tuyết ở Tateyama

Bức tường tuyết ở Tateyama

15/04/2023 - 30/11/2023

Bức tường tuyết Yuki-no-Otani của tỉnh Toyama mở cửa từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 6. Con đường đi bộ đóng cửa vào ngày 10 thá..

Toyama

Lịch sự kiện