Motonosumi Inari Shrine

0 0 đánh giá
Motonosumi Inari Shrine
Motonosumi Inari Shrine

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

498 Yuyatsuo, Nagato, Yamaguchi (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

5:30 - 17:30 Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 5:30 - 17:30
Thứ ba 5:30 - 17:30
Thứ tư 5:30 - 17:30
Thứ năm 5:30 - 17:30
Thứ sáu 5:30 - 17:30
Thứ bảy 5:30 - 17:30
Chủ nhật 5:30 - 17:30
Holidays 5:30 - 17:30

Giá

Vào cửa miễn phí

Điện thoại liên lạc

0837-26-0708

Website

motonosumi.com

Bài viết liên quan

1 bài viết
Đền Motonosumi Inari

Đền Motonosumi Inari

Nguyễn Ngọc Khánh

123 cổng torii màu đỏ của đền Motonosumi Inari thêm nét chấm phá cho bờ biển Yamaguchi ở thành phố Nagato. Khung nhìn tuyệt đẹ..

Yamaguchi

Motonosumi Inari Shrine

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Motonosumi Inari Shrine?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi