Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

Trường hợp khẩn cấp là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bất kì ai, đặc biệt khi ở nước ngoài. Hãy đọc bài hướng dẫn này để biết cần làm gì và gọi ai. Các số điện thoại khẩn cấp và thông tin liên lạc của những đại sứ quán chính cũng có trong bài viết.