category image

Sự kiện tại Hiroshima

Tìm thấy 2 kết quả
Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima

Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima

Cuối Tháng 7 - Đầu Tháng 8

Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima diễn ra vào gần cuối tháng 7 hàng năm, với 10,000 chiếc pháo hoa được bắn ở vịnh trong bối cảnh ..

Hiroshima
Lễ hội mùa thu đền Shirakami

Lễ hội mùa thu đền Shirakami

Cuối Tháng 10

Đền Shirakami, ở trung tâm Hiroshima, với nhiều hoạt động, gian hàng và kagura diễn ra vào hai đêm cuối tháng 10 mỗi năm.

Hiroshima
 

Lịch sự kiện