About JapanTravel.com

JapanTravel.com là nguồn tài nguyên dẫn đầu thông tin du lịch Nhật Bản và là nơi chính cho du khách lên kế hoạch và du lịch Nhật Bản.

Với cộng đồng hơn 30.000 thành viên, chúng tôi nổi tiếng cả về sự phát triển nhanh và rộng lớn nhất về hướng dẫn du lịch Nhật Bản trên thế giới.

JapanTravel.com sẽ hướng dẫn du khách đến những nơi mới mẽ và hấp dẫn xung quanh Nhật Bản, cung cấp thông tin du lịch, tài nguyên, bản đồ và công cụ giúp bạn lên kế hoạch, đăng ký và chuẩn bị cho chuyến đi hoàn hảo.