Company Information

About Japan Travel K.K.

Japan Travel K.K. là công ty du lịch độc quyền, truyền thông đa phương tiện và cố vấn kinh doanh với chuyên môn khái quát, đa dạng.

Trụ sở chính Roppongi của chúng tôi sở hữu nhân viên trên mười quốc gia và các Hội viên trên từng vùng lãnh thổ, ngôn ngữ mở rộng ảnh hưởng trên toàn Nhật Bản.

Kết hợp toàn cầu hóa và các văn phòng trên thế giới, Japan Travel K.K. duy trì vị trí cao nhất về phạm vi và năng lực quốc tế.

Liên hệ

Japan Travel KK Seika Bldg. 5F 3-5-7 Kojimachi Chiyoda-ku Tokyo 102-0083

Japan Travel K.K. tỏ lòng biết ơn những đóng góp vô giá và hợp tác của Japan Partnership Inc., công ty quảng cáo, truyền thông đa phương tiện và nhà xuất bản Metropolis Magazine.

COO: Neil Butler

Established: January, 1994