Otera Cafe

Otera Cafe là một hiệu cafe nhỏ tuyệt vời ở Suo Oshima xinh đẹp tỉnh Yamaguchi. Thực đơn thì hầu hết là thức uống và bánh ngọt, nhưng họ cũng cung cấp vài món trưa. Sau khi đọc kỹ thực đơn, tôi q..