Reports

Hương trà Shingu 9

Hương trà Shingu

Nước pha trà không nhất thiết phải là nước ở nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ nước thích hợp phụ thuộc vào đặc tính và thành phần củ..

Ehime
Lá mùa thu ở đền Anraku-ji 9

Lá mùa thu ở đền Anraku-ji

Một tu viện ở Shishigatani được khôi phục lại để thương tiếc cho linh hồn của hai nhà sư Anraku Shonin và Juren Shonin. Vào cu..

Kyoto
Vườn lá phong vào mùa thu 8

Vườn lá phong vào mùa thu

Chùa Koto-in là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Kyoto.Tại đây có lăng mộ của Hosokawa Sansai (Tadaoki), một danh tướng tr..

Kyoto
Xem tất cả bài viết

Thu đã thích