Reports

Sự kiện tặng sách ở Hamura

Sự kiện tặng sách ở Hamura

Thư viện công cộng Hamura ở ngoại ô Tokyo sẽ tặng sách và tạp chí cũ cho người dân, công nhân và cả sinh viên thành phố Hamura.

Xem tất cả bài viết