Tokyo Marathon Expo [Cancelled]

Chạy vì phong cách sống khỏe đẹp

Early
Tháng 3
Nơi đến: Tokyo Big Sight Khi: Early Tháng 3 2021
Notice: The dates for this event are not yet confirmed. This page will be updated once the official date(s) are announced by the event organizers. Please check the official event site for the latest info.

Cancelled event

Vị trí này đã được ghi nhận là đóng cửa vĩnh viễn.

Cập nhật mới nhất: 02-03-2020

Khám phá những cải tiến mới nhất trong dụng cụ chạy, từ những dụng cụ hỗ trợ chạy đến quần áo, trong suốt cuộc triển lãm dụng cụ chạy thương mại lớn nhất ở Nhật. Tokyo Marathon Expo được mở cửa cho mọi người, dù người tập thể dục hay không, đang tìm kiếm một phong cách sống khỏe đẹp.

Triển lãm quy tựu hơn 100.000 du khách mỗi năm, không kể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp hay kinh nghiệm, và đẩy mạnh một phong cách sống khỏe đẹp. Bạn có thể thử những sản phẩm mới  và dịch vụ của hơn 120 tổ chức và khám phá nhiều phong cách sống khác nhau qua việc chạy nhảy, như "Tập chạy kết hợp thể hình", "Tập chạy cùng với Âm nhạc", "Tập chạy và rèn luyện khỏe đẹp" và hơn thế nữa.

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by Aude Beaumond

Bình luận