Patisserie Fleur tại Yuda Onsen

Những loại bánh ngọt ngon ở thành phố Yamaguchi

Tại thành phố Yamaguchi, Hiệu bánh Patisserie Fleur làn nơi đến vì bánh ngọt. Chỉ nằm phía sau khách sạn UBL Matsumasa, hiệu bánh ngọt/cafe này đ bộ đến dễ dàng từ bất cứ đâu ở trung tâm Yuda Onsen. Thật không thể tin được, họ mở cửa đến tận 9:30 pm - hoàn hảo cho những ai muốn thưởng thức bánh ngọt với cafe sau bữa tối.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.