region image
Topics

Ainokura Gassho-zukuri Villages

Ánh sáng chiếu vào những tảng băng bám trên ngôi nhà trong làng làm chúng trở nên lấp lánh - một kiệt tác của tự nhiên! (Tác giả bức ảnh: Masayoshi Hirose)

About topic

Tìm thấy 3 kết quả