region image
Topics

Osaka Castle Park Series

Một chú chim ưng đầy nghiêm nghị, hay là chim đại bàng đây? (Tác giả bức ảnh: Takako Sakamoto)

About topic

Curious things to see in Osaka Castle Park, a series by Takako Sakamoto.

Tìm thấy 9 kết quả View All Articles