region image
Topics

Taichoji Temple in Snow

Bức tượng thứ ba trong số 33 bức tượng Quan Âm trong khuôn viên Chùa Taicho (Tác giả bức ảnh: Takako Sakamoto)

About topic

A series by Takako Sakamoto exploring the winter landscapes of Taicho-ji Temple.

Tìm thấy 4 kết quả