category image

Văn hóa

Tìm thấy 2 kết quả
Giấy washi lớn nhất thế giới 8

Giấy washi lớn nhất thế giới

Anonymous

Tờ giấy washi lớn nhất thế giới được tạo ra ở thành phố Echizen thuộc tỉnh Fukui vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5, năm 2014, với v..

Fukui