Misawa Air Base

0 0 đánh giá
Photo: Misawa Air Base

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Chú ý

Please note that the base is not open to the public except during special events.

Thông tin

Địa chỉ

Ushirokubo-125-7 Misawa, Aomori 033-0022 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Website

misawa.af.mil

Misawa Air Base

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Misawa Air Base?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi