Kehi Jingu Shrine

0 0 đánh giá
Kehi Jingu Shrine
Kehi Jingu Shrine

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

11-68 Akebonocho, Tsuruga, Fukui (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

5:00 - 17:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 5:00 - 17:00
Thứ ba 5:00 - 17:00
Thứ tư 5:00 - 17:00
Thứ năm 5:00 - 17:00
Thứ sáu 5:00 - 17:00
Thứ bảy 5:00 - 17:00
Chủ nhật 5:00 - 17:00
Holidays 5:00 - 17:00

Giá

Miễn phí

Điện thoại liên lạc

0770-22-0794

Website

kehijingu.jp

Bài viết liên quan

2 bài viết

Kehi Jingu Shrine

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.