Photo: Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Chú ý

Upopoy will open on July 12, 2020.

Thông tin

Địa chỉ

2 Chome-3-4 Wakakusacho Shiraoi, Shiraoi District, Hokkaido 059-0902 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

9:00 - 20:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 9:00 - 20:00
Thứ ba 9:00 - 20:00
Thứ tư 9:00 - 20:00
Thứ năm 9:00 - 20:00
Thứ sáu 9:00 - 20:00
Thứ bảy 9:00 - 20:00
Chủ nhật 9:00 - 20:00
Holidays 9:00 - 20:00

Website

ainu-upopoy.jp

Upopoy

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Upopoy?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi