Lake Kasumigaura

4 2 đánh giá
Photo: あばさー / Public domain

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

Kasumigaura Bay (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Website

ibarakiguide.jp

Tiện nghi

  • Đỗ xe miễn phí
  • Đỗ xe tính phí

Payment Method

  • Pay by cash

Bài viết liên quan

1 bài viết

Lake Kasumigaura

4

2 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 2
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Lake Kasumigaura?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi