Ushiku Daibutsu

3.8 POI_REVIEW_COUNT_MULTIPLE

This 120-metre tall statue is located in Ushiku, Ibaraki prefecture. Between 1993-2008, it held the record for being the tallest statue in the world.

Thông tin

Địa chỉ

2083 Kunocho, Ushiku, Ibaraki 300-1288 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

9:30 - 17:00 Đang mở cửa

Opening Hours

Thứ hai 9:30 - 17:00
Thứ ba 9:30 - 17:00
Thứ tư 9:30 - 17:00
Thứ năm 9:30 - 17:00
Thứ sáu 9:30 - 17:00
Thứ bảy 9:30 - 17:30
Chủ nhật 9:30 - 17:30
Holidays 9:30 - 17:30

Giá

¥500 - ¥800

Điện thoại liên lạc

029-889-2931

Website

daibutu.net

Ushiku Daibutsu

3.8

POI_REVIEW_COUNT_MULTIPLE
  • 5 Rating 0
  • 4 Rating 4
  • 3 Rating 1
  • 2 Rating 0
  • 1 Rating 0

Reviews

Câu hỏi về Ushiku Daibutsu?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi

Khám quá xung quanh

Khám phá Ibaraki

Is this your listing?

Own or manage this property? Let us know and you'll be able to claim this listing as soon as this feature is available

Liên hệ