Kamaishi Recovery Memorial Stadium

0 0 đánh giá
Photo: Onini / CC BY-SA 4.0

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

Dai 18 Chiwari-5-1 Unosumaicho, Kamaishi, Iwate 026-0301 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Website

kamaishi-stadium.jp

Kamaishi Recovery Memorial Stadium

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Kamaishi Recovery Memorial Stadium?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi