Oouo Shrine

0 0 đánh giá
Photo: Pekachu / CC BY-SA 4.0

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

1874-9 Tara Oaza, Tara, Tara-cho, Fujitsu-gun, Saga (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giá

Free entry

Website

town.tara.lg.jp

Oouo Shrine

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Oouo Shrine?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi

Khám quá xung quanh

Đền Yūtoku Inari 14

Đền Yūtoku Inari

Đền Yūtoku Inari-jinja ở thành phố Kashima (tỉnh Saga), là đền thờ thần Inari lớn vào hàng thứ ba ở Nhật Bản

Khám phá Saga