Clouds Art + Coffee

0 0 đánh giá
Photo: Raphael Shogo Fukuda / JT

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

2-25-4 Koenji-kita, Suginami City, Tokyo 166-0002 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

13:00 - 19:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai Đóng
Thứ ba 13:00 - 19:00
Thứ tư 13:00 - 19:00
Thứ năm 13:00 - 19:00
Thứ sáu 13:00 - 19:00
Thứ bảy 13:00 - 19:00
Chủ nhật 13:00 - 19:00
Holidays 13:00 - 19:00

Điện thoại liên lạc

03-5356-9358

Website

cloudsgallerypluscoffee.com

Clouds Art + Coffee

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Tokyo

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.