Fishing Restaurant Zauo Meguro

0 0 đánh giá
Choose how you want the fish you have caught to be served, such as sashimi or grilled with salt! (Tác giả bức ảnh: Shinagawa Sightseeing Agency)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

5F Sun Felista Meguro, 2-27-1 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

17:00 - 23:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 17:00 - 23:00
Thứ ba 17:00 - 23:00
Thứ tư 17:00 - 23:00
Thứ năm 17:00 - 23:00
Thứ sáu 17:00 - 23:00
Thứ bảy 11:30 - 23:00
Chủ nhật 11:30 - 23:00
Holidays 11:30 - 23:00

Website

zauo.com

Tiện nghi

  • Shops
  • Souvenir shop

Fishing Restaurant Zauo Meguro

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shinagawa

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.