The classic dish is fresh funamori in a boat-shaped dish. Meals made with seasonal ingredients such as matsutake mushrooms are also popular. (Tác giả bức ảnh: Shinagawa Sightseeing Agency)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

1-21-1 Kita-Shinagawam Shinagawa-ku, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

9:00 - 19:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 9:00 - 19:00
Thứ ba 9:00 - 19:00
Thứ tư 9:00 - 19:00
Thứ năm 9:00 - 19:00
Thứ sáu 9:00 - 19:00
Thứ bảy 9:00 - 19:00
Chủ nhật 9:00 - 19:00
Holidays 9:00 - 19:00

Giá

¥11000

Website

hiraimaru.com

Payment Method

  • Chấp nhận thẻ ghi nợ

Hirai

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Nakakin

Tokyo Cách 1 phút ¥11,000

Mikawaya

Tokyo Cách 1 phút ¥11,000
Khám phá Shinagawa

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.