Togoshi Ginza Onsen

0 0 đánh giá
Tsukino-yu and Yono-yu baths alternate between men and women on a daily basis. (Tác giả bức ảnh: Shinagawa Sightseeing Agency)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

2-1-6 Togoshi, Shinagawa-ku, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

15:00 - 25:00 Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 15:00 - 25:00
Thứ ba 15:00 - 25:00
Thứ tư 15:00 - 25:00
Thứ năm 15:00 - 25:00
Thứ sáu Đóng
Thứ bảy 15:00 - 25:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00, 15:00 - 25:00
Holidays 8:00 - 12:00, 15:00 - 25:00

Giá

¥470

Website

togoshiginzaonsen.com

Tiện nghi

  • Restroom
  • Tủ đựng đồ

Togoshi Ginza Onsen

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shinagawa

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.