Tokyo Sports Square [Closed]

0 0 đánh giá
Tokyo Sports Square (Photo: Indiana jo / CC BY-SA 4.0)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Chú ý

This facility is permanently closed.

Thông tin

Địa chỉ

3 Chome-8-3 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Điện thoại liên lạc

03-5320-7805

Tiện nghi

 • Quầy Thông tin
 • Combini
 • Restroom

Payment Method

 • Chấp nhận thẻ ghi nợ
 • Pay by cash

Accessibility

 • Vào cửa tự do

Tokyo Sports Square [Closed]

0

0 đánh giá
 • 5 sao 0
 • 4 sao 0
 • 3 sao 0
 • 2 sao 0
 • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Tokyo

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.