Motonosumi Shrine

0 0 đánh giá
Motonosumi Shrine
Motonosumi Shrine

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

498 Yuyatsuo, Nagato, Yamaguchi (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

5:30 - 17:30 Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 5:30 - 17:30
Thứ ba 5:30 - 17:30
Thứ tư 5:30 - 17:30
Thứ năm 5:30 - 17:30
Thứ sáu 5:30 - 17:30
Thứ bảy 5:30 - 17:30
Chủ nhật 5:30 - 17:30
Holidays 5:30 - 17:30

Giá

Miễn phí

Điện thoại liên lạc

0837-26-0708

Website

motonosumi.com

Bài viết liên quan

1 bài viết

Motonosumi Shrine

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.