Tìm kiếm Japan Travel

Lọc tìm kiếm
Tìm thấy 1 kết quả
Báu vật quốc gia: Thành cổ Inuyama

Báu vật quốc gia: Thành cổ Inuyama

5 (1 Đánh giá)

Inuyama Castle (犬山城) is the oldest remaining castle in Japan and is the smallest castle among the 5 castles designated as national treasure in Japan.

Aichi
Đóng
Lọc tìm kiếm
View results (0)