Tìm kiếm Japan Travel

Lọc tìm kiếm
Tìm thấy 1 kết quả
Thành cổ Odawara

Thành cổ Odawara

4.3 (7 Đánh giá)

Thành Odawara được xây dựng vào thế kỷ 15 bởi vị lãnh chúa Hojo Soun. Vào thế kỷ 19, tòa thành bị phá hủy bởi chính quyền Meji. Năm 1960, thành được..

Kanagawa
Đóng
Lọc tìm kiếm
View results (0)