Reports

Công viên Khỉ Takasakiyama

Công viên Khỉ Takasakiyama

Ba đàn khỉ Macaca Nhật Bản gọi ngọn núi Takasaki, ngoài vùng thành phố Oita, là nhà của chúng và thường xuyên xuống núi để tìm..

Oita
Xem tất cả bài viết