Reports

Đền Ba chị em Sengoku ở Fukui

Đền Ba chị em Sengoku ở Fukui

Đền Ba chị em ở Fukui được đặt trong khuôn viên Di tích thành cổ Kitano-Sho. Đây là nơi tưởng nhớ ba chị em gái nổi tiếng của ..

Fukui
Xem tất cả bài viết