Tìm kiếm Japan Travel

Lọc tìm kiếm
Tìm thấy 1 kết quả
Hội chợ gốm sứ Arita

Hội chợ gốm sứ Arita

Cuối Tháng 4 - Đầu Tháng 5

Thị trấn Arita tỉnh Saga, nơi sản sinh ra gốm sứ Nhật Bản, tổ chức Hội chợ gốm sứ thường niên diễn ra vào kỳ nghỉ Golden Week.

Saga Miễn phí
Đóng
Lọc tìm kiếm
View results (0)