Mọi việc cực nhọc với lễ hội mùa thu Takayama, từ phục trang đến âm nhạc, bối cảnh, dựng cảnh. Hãy dùng tai nghe và trải nghiệm chi tiết cảnh quan và âm nhạc.
Khu tưởng niệm 47 Lãng nhân huyền thoại ở đền Sengakuji tại Tokyo