Tìm thấy 27 kết quả

Kamigoto 3: Nhà thờ Kashiragashima

Nhà thờ Kashiragashima là một trong 29 nhà thờ trên đảo Kamigoto. Nhà thờ bằng đá này được được xây dựng vào năm 1910 bởi Domingo Mori Matsujiro. Đây là một trong những nhà thờ Cơ đốc giáo ở Nagasaki, hiện đang nằm trong Danh sách di sản thế giới dự kiến của UNESCO và chính thức được công nhận là tài sản quốc gia quan trọng.