Tìm thấy 2 kết quả

Ueno: Tokyo Bunka Kaikan

Tokyo Bunka Kaikan là 'Cung điện' âm nhạc và múa ba lê lâu đời nhất của Nhật Bản. Năm 1961, Chính quyền thành phố Tokyo đã xây dựng nó như là một phần trong lễ kỷ niệm tuổi thứ 500 của nó. Nó nằm ngay bên trong công viên Ueno

Papera

Nằm cạnh công viên Shinjuku ở Tokyo, Papera là một cửa hàng Ấn Độ không chỉ phục vụ cà ri mà còn có cả những buổi biểu diễn âm nhạc và nhảy múa.