category image

Cuộc sống về đêm

Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội pháo hoa Bentenjima 2024

Lễ hội pháo hoa Bentenjima 2024

Đầu Tháng 7

Bentenjima là một hòn đảo lớn ở Hồ Hama. Ở đây tổ chức một trong những lễ hội pháo hoa miễn phí lớn trong khu vực, thường vào ..

Shizuoka