Cuộc sống về đêm

Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội pháo hoa Bentenjima

Lễ hội pháo hoa Bentenjima

Tuesday - Aug 18th

Bentenjima là một hòn đảo lớn ở Hồ Hama. Ở đây tổ chức một trong những lễ hội pháo hoa miễn phí lớn trong khu vực, thường vào ..

Shizuoka, Bentenjima Free