Ghibli Park

0 0 đánh giá
Concept art of the Ghibli Park (Tác giả bức ảnh: ⓒ 2022 Studio Ghibli)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

1533-1 Ibaragabasama, Nagakute, Aichi (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

10:00 - 17:00 Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 10:00 - 17:00
Thứ ba Đóng
Thứ tư 10:00 - 17:00
Thứ năm 10:00 - 17:00
Thứ sáu 10:00 - 17:00
Thứ bảy 10:00 - 17:00
Chủ nhật 10:00 - 17:00
Holidays 10:00 - 17:00

Giá

¥2500~
View all pricing

Website

ghibli-park.jp

Ghibli Park

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Inside Ghibli Park

Khám quá xung quanh

Khám phá Aichi

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.