Kagoshima Airport

0 0 đánh giá
Photo: 663highland / GNU Free Documentation

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

822 Mizobechofumoto, Kirishima, Kagoshima 899-6404 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

Mở cửa 24h Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai Mở cửa 24h
Thứ ba Mở cửa 24h
Thứ tư Mở cửa 24h
Thứ năm Mở cửa 24h
Thứ sáu Mở cửa 24h
Thứ bảy Mở cửa 24h
Chủ nhật Mở cửa 24h
Holidays Mở cửa 24h

Điện thoại liên lạc

099-573-3638

Website

koj-ab.co.jp

Kagoshima Airport

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Kagoshima Airport?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi

Khám quá xung quanh

TenTenYu Ramen

TenTenYu Ramen

Cô Nobuyo và anh Kaname Ikeda nấu mì ramen trong suốt nhiều năm, và họ đã thành công!

Khám phá Kagoshima