Udo Jingu Shrine

0 0 đánh giá
Udo Jingu (Photo: Udo Jingu – Sanjo / CC BY-SA 3.0)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

3232 Miyaura, Nichinan, Miyazaki 887-0101 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

6:00 - 19:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 6:00 - 19:00
Thứ ba 6:00 - 19:00
Thứ tư 6:00 - 19:00
Thứ năm 6:00 - 19:00
Thứ sáu 6:00 - 19:00
Thứ bảy 6:00 - 19:00
Chủ nhật 6:00 - 19:00
Holidays 6:00 - 19:00

Website

udojingu.com

Tiện nghi

  • Phòng nguyện
  • Quầy Thông tin

Bài viết liên quan

2 bài viết

Udo Jingu Shrine

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.