Reports

Tìm kiếm Ryoma 3: Kirishima 7

Tìm kiếm Ryoma 3: Kirishima

Ryoma Sakamoto Series 3: Núi Kirishima và đền Kirishima là nơi Ryoma Sakamoto đã đến thăm cùng vợ. Chúng nằm tại Kagoshima..

Kagoshima
Xem tất cả bài viết